Osłona ekranu Steinheil – nakładanie

W celu usunięcia wszelkiego rodzaju wybrzuszeń i pęcherzyków powietrza znajdujących się pod przednią lub tylną warstwą osłony, owiń kartę kredytową (lub jakikolwiek inny tego typu przedmiot) materiałem z mikrowłókna i przeciskaj nierówności w kierunku krawędzi. Dla największej skuteczności zacznij nakładanie od środka i wypychaj uwięzione powietrze na zewnątrz.

Źródło: spigen.com